Vaskerierne i Ringparken Tegning af Ringparken

Vaskerierne

VASKEPRISER FASTLAGT

August 2008

Vi er nu nået så langt, at vaskeriernes fremtidige priser
kan fastlægges. Der er enkelte af de "ældre maskiner" i
drift, som er omstillet til det nye koncept, hvor man ikke
selv kan bruge "egen pulversæbe". Man kan fremover
kun bruge vaskebolde, eller maskinens sæbe

I overgangsperioden har de "gamle priser" været
gældende, hvilket gav beboerne med nye maskiner
en pris, der var med sæbe.

Dette princip kan ikke opretholdes, idet vi afregner sæbe
med Johnson Diversey til kr. 5,00 pr. vask.

Det betyder, at der afregnes følgende priser per vask:


7,5 kg. maskiner (nye)
vaskepris pr. vask inkl. sæbe ..... kr. 15,00
vaskepris pr. vask uden sæbe .... kr. 10,00

6,5 kg. maskiner (gamle)
vaskepris pr. vask inkl. sæbe ..... kr. 14,00
vaskepris pr. vask uden sæbe ..... kr.  9,00

De vaskerier der har nye maskiner har i overgangsperioden
til nu haft fornøjelsen at afregne vask inkl. sæbe til "gammel pris",
men med en omkostning på kr. 5,00 pr. vask kan dette naturligvis
ikke fortsætte, og maskinerne er derfor omstillet til de nævnte priser.

Med venlig hilsen
Ringparkens Afdelingsbestyrelse