Ringparken Nyt (logo) Billede fra Ringparken
  Nyheder fra Ringparken

Sæt Bogmærke

Tip en ven

Nyhedstip
Har du en nyhed fra Ringparken?
Skriv til webmasterTjek venligst
opslagstavler og
øvrig beboerinfo,
hvis det er muligt
Nyheder

Få teksten læst op

RoskildeNyt
Aktiviteter i Ringparken
Beboerinformation om Ringparken
Beboerbladet.dk fra Boligselskabernes Landsforening
Beboerbladet 'Boligselskabet Sjælland' fra Boligselskabet Sjælland
Ringparkens Hjemmesidewww.bosj.dk

Ringparkens Blog Free Blogs by Bravenet.com

Ekstraordinært afdelingsmøde 15/11 2010 etc.
Af Harry Blunck 7. november 2010

Det er bedrøveligt som "beboerdemokratiet" praktiseres i sin nyeste BOSJ version.
Den 18.10.2010 meddeler BOSJ at man har "godkendt afdelingens budget
bortset fra udgifter til advokat" - budgettet fremlagdes på mødet
20.9.2010, et møde som "gik op i hat og briller" som andetsteds beskrevet,
MEN: Hvad giver BOSJ organisationen ret til at pille advokatomkostninger ud?

Man vidste at de omkostninger kunne opstå, al den stund der på Ringparkens
Afdelingsmøde d.14.9.08 skete vedtagelse af at Ringparken kunne hyre
rådgivning og advokater - Jfr. referatets Stk.6 pkt.2 og i mødet deltog
Formanden for BOSJ og Organisationsbestyrelsen, ligesom næstformanden i
BOSJ Steen Lysdahl var med, ligesom driftschefen og ejendomsmester Erik
Olesen deltog.

Det er således betimelig omhu der dikterer at bestyrelsen budgetterer med
omkostninger i anledning af at afdeling Ringparken må hyre
advokat/rådgiver bl.a. for at opnå rimelighed for afdelingens lejere i
forbindelse med de krav der er beskrevet i skrivelse af 24.8.2008 fra
Ringparkens Afdelingsbestyrelse overfor BOSJ. Det er urimeligt og i strid
med ånden i beboerdemokratiet at man blot overser beslutninger fra
afdelingsmøder/lejere - men jeg indrømmer da at det er et meget godt
udtryk for den mentalitet man oplever at organerne i BOSJ lægger for
dagen.

Man sætter sig fra BOSJ´s ledelses side udover vedtagne beslutninger og
hvad deraf må følge, samtidig med at man søger at hindre at afdeling
Ringparken kan opnå ret og rimelighed. Der således et gab mellem
festtalernes prisen af Beboerdemokratiet og de aktuelle handlinger.

Med venlig hilsen
Harry Blunck
fhv. formand for afdelingsbestyrelsen

Du kan kommentere denne artikel på Ringparkens Blog.

Information vedr. Udsugning og ansvar
Tilsendt af Harry Blunck.

Sidestart

Beboermøde i Beboerhuset Mandag. d. 20. september.
Af Karsten A. Krabbe

Beboermødet var velbesøgt, da der var 160 fremmødte beboere. Desværre viste det sig, at flere forslag angiveligt var for sent indkomne. Det samme gjaldt den sidste mødeindkaldelse.

Der blev derfor afholdt afstemning, om mødet skulle fortsættes på grundlag af den første dagsorden, som var udsendt af Boligselskabet.

Den skriftlige afstemning afgjorde, at mødet skulle afbrydes, og der skal indkaldes til et nyt møde.

Beboermødet kunne således ikke vedtage det nye budget, da det ikke kan nåes inden den sidste frist, der er d. 30. september. Men eftersom afdelingsbestyrelsen og Boligselskabet er temmelig enige om budgettet, vil det næppe have den store betydning.

Der var en del diskussion om, hvornår et forslag er rettidigt afleveret. Der var enighed om, at når et forslag afleveres i formandens postkasse indenfor fristen, er det rettidigt afleveret. Det er efterfølgende formandens opgave at sørge for at aflevere de indkomne forslag til Boligselskabet.

På mødet blev der endvidere diskuteret, om afdelingsbestyrelsen/formanden havde godkendt den af Boligselskabet udsendte dagsorden. Praksis er, at afdelingsbestyrelsen skal give en tilbagemelding til Boligselskabet inden for en bestemt tidsfrist. - Men Stefan Zola Ahlm benægtede at han havde godkendt dagsordenen. Han havde tværtimod givet besked til Boligselskabet om, at han ikke kunne godkende den.

Det ser således ud til, at denne praksis med at afdelingsbestyrelsen/formanden skal give en tilbagemelding, ikke har fungeret ordentligt. - Mon ikke det ville være bedre at finde en anden praksis, så noget lignende ikke kan opstå i fremtiden.

Sidestart

Kommentarer fra Ringparkens Blog

Kommentar fra Stefan Zola Ahlm

Det bør ikke være uden tvivl - at BOSJ har overskredet visse grænser mht. at uddele en indkaldelse som der IKKE var godkendt af afdelingsbestyrelsen. Tvivlen om hvem man ska tro på i denne sag - bør ikke komme BOSJ tilgode! Bestyrelsen arbejder for beboerne - hvem arbejder BOSJ for?!

Sidestart

Kommentar til Beboermødet 20. september 2010
Af Steen Lysdahl.
Kilde: Ringparkens Blog

OBS Flere kommentarer er samlet til 1 lang af Karsten Krabbe

Ja det var trist, at beboermødet måtte afbrydes. Især for alle de beboere, som var mødt frem. Og der var jo desværre flere grunde til dette skete. For det første var der en kaotisk forvirring om hvilken dagsorden var hvilken. Sad ved siden af 2, som sagde, at de ikke havde den fra Selskabet. Måtte fortælle dem, at det var den de egentlig sad med – derimod havde de begge ikke den for sent udsendte fra afdelingsbestyrelsen.

For det andet så var den dagsorden afdelingsbestyrelsen havde udsendt ikke korrekt på flere punkter. Især var den ikke dateret, men det var måske fordi den var alt for sent udsendt? Så vidt jeg er informeret blev den omdelt fredag. Den skulle have været delt ud en uge før mødets afholdelse, ifølge selskabets vedtægter.

Så manglede den ifølge nogle af mødedeltagerne, indkomne forslag. Forslag som tidligere var afleveret til Afdelingsbestyrelsen. På samme måde som den første, udsendt af BoSj manglede forslag, da disse ikke var videreformidlet til selskabet af Afdelingsbestyrelsen.

Selskabet er nødt til at have en fast procedure for tidsfrister og overholdelse af beboermøder. Dette bl.a. fordi, at der gennem tiden har været adskillige formænd, som overhovedet ikke har reageret på henvendelser. Selskabet er derfor nødt til, at udsende en dagsorden, når afdelingsbestyrelsen ikke er mødt frem med et alternativ i tide, således at fristerne kan afholdes. At sige man ikke kan godkende den er ikke godt nok. Og som jeg hørte det på mødet, var det især datoen for afholdelse af mødet, afdelingsbestyrelsen havde protesteret mod. Ja men det var jo allerede varslet 4 uger før mødets afholdelse. Altså 3 uger før fristen for den endelige dagsorden, budgetforslag samt indkomne forslag skulle udsendes.

At afdelingsbestyrelsen vælger i løbet af torsdagen, at komme ned på Køgevej med ny dagsorden og indkomne forslag, man vil have trykt til samtlige husstande er ren galimatias. Det tager omkring 3 timer at håndtere materiale til 600 husstande – og desværre lå der allerede flere printjobs og ventede. I øvrigt var det jo også for sent.

Sidder tilbage med en følelse af, at afdelingsbestyrelsen med vilje ville al den her forvirring – med beboerne som gidsler. De så da ud til at nyde situationen. Smil overalt. Der er desværre mange beboere som ikke smilte. Der var nogle stykker som i stemmetælle og rygepausen udenfor gav udtryk for, at det dog var en værre gang rod. Ja det er BoSj's skyld, sagde en. Den gik nu ikke rent ind hos alle. Bl.a. 2 mandlige tidligere afdelingsbestyrelsesmedlemmer. De mente den lå på bordet forrest i salen.

Så hvem tjener egentlig beboernes interesser? Arbejder Afdelingsbestyrelsen helhjertet for beboerne? At den laver meget og deres gøres et stort stykke arbejde, er jeg på ingen måde i tvivl om. Men var det det rette denne her gang?

Man kan læse på Facebook, at samme fejl skete i Hedeboparken. Det er ifølge deres formand ikke korrekt. Budgettet blev nedstemt, fordi beboerne gerne ville have haft langtidsbudgettet udsendt, og derfor holder de møde om budgettet og kun det på mandag. Alt andet er overstået. Det er sådan, at vi som afdelingsbestyrelser skal bede om, at få det udsendt sammen med dagsordenen.

Det bringer mig videre til Erik Thomsens afskedssalut mht. budgettet. At selskabets ansatte kan være helt eller delvist enige med afdelingsbestyrelsen, gør nødvendigvis ikke, at selskabsbestyrelsen automatisk vedtager budgettet. For det er ikke afdelingsbestyrelsen, vi i selskabsbestyrelsen skal være enige med – det er afdelingsmødet. Et afdelingsmøde som pga. alt dette, desværre ikke fik mulighed for at tage stilling til budgetforslaget.

Der var f.eks. flere forslag under indkomne, som kunne have budgetmæssige konsekvenser – dette må selskabsbestyrelsen bl.a. tage stilling til. Vi kan ikke lade afdelingsbestyrelsens forslag yde fremme frem for andre forslag.

Med venlig hilsen
Stig Lysdal,
Formand for Haraldskær/Egelund afdeling samt Næstformand i Selskabsbestyrelsen og tilstede på beboermødet.

Undskyld længden - men syntes der var en del, som burde præciceres.
Skrevet i håbet om et godt samarbejde - og et næste godt beboermøde. Go weekend

Sidestart

Budgetmøde 2010
Indsat 29. aug. 2010

Budgetmøde 2010 - 20. september kl. 19

Mandag den 20. september afholdes der Budgetmøde. Mødet foregår i Beboerhuset.

Klik her for at se Indkaldelsen til mødet

Få en dejlig dag i BonBon-Land med stor rabat

Hjemmeside: www.bonbonland.dk

Afdelingsbestyrelsen og aktivitetsudvalget i Ringparken inviterer til BonBon-Land
Lørdag den 11. september 2010

Læs mere her

Budgetmøde UDSAT
Indsat 13. aug. 2010

Budgetmødet bliver udsat til Mandag den 20/9 pga. behandling af budget

Svar fra Formanden på indlæg vedr. Hunde og Katte
Indsat 19. juli 2010

Læs evt. indlæg her

Kære Anonyme Beboer

Tak for dit brev.

Jeg er indforstået med din "kaffen galt i halsen" og kan hermed berolige dig til at nyde den næste kop.

"Vi har som bestyrelse ingen hensigt om at undgå den demokratiske løsning - tværtimod ønsker vi at styrke den ved at skabe større interesse og beboerfremmøde til afdelingens beboermøder"

Vedr. teksten i sidste spalte på side 1, undlod jeg tilsyneladende at indskrive "haft" før "til evne at se igennem fingre". Dette er en fejl, som der har tilført megen opmærksomhed med sig.
Jeg har nu den forventning at fremmødet ved vores beboermøde vil blive fordobblet - hvilket jo egentlig er meget godt. At skabe lidt debat påviser hermed at interessen stiger.

Idet at der skal drøftes et punkt som f.eks. hunde og katte, skabes der et fælles værdigrundlag for at møde op, med henblik på at vise sin interesse.
Og siden at der er så mange hunde i området, forventer jeg også at der er mange ejere der møder op for at styrke deres interesse.

Det skal nævnes, at jeg ikke skrev, at det er okay at bryde husorden. Jeg informerede om observationen mht. hunde og lagde dermed emnet op til debat.
Den afsluttende sætning lød "tiltag vedr. dette emne vil forekomme i fremtiden". Det fortolker jeg som at der vil blive strammet op på emnet i fremtiden.

Endnu engang tak for din henvendelse.. beklager for at min formulering har skabt tvivl.

De bedste hilsner

Stefan Zola Ahlm
Afdelingsformand 01-11
Email: sza@youmail.dk
Mobil: 28 907 294

Ps. Er du på Facebook? I så fald, anmod venligst om medlemsskab i gruppen Ringparken/Sdr.Ringvej 01-11

Sidestart

Pensionisttur "Ud i Det Blå"
Indsat 17. juli 2010

Onsdag d. 11. august 2010
Læs mere om turen her

Sommertur til Dyrehaven/Bakken
Indsat 11. juli 2010

Onsdag d. 4. august 2010
Læs mere om turen her

Tur til Sommerland Sjælland
Indsat 26-06-2010

D. 28. juli er der tur til Sommerland Sjælland.
Find alle oplysninger ved at klikke her

Beboerindlæg vedr. hunde og katte
Indsat 14. jun. 2010

Brevhovede til mailen nedenfor

Nedenstående tekst er modtaget pr. mail. Afsenderens navn og adresse er hjemmesiden bekendt.

Ang. Hunde og katte i bebyggelsen

Til Ringparkens Afdelingsbestyrelse.
Att. formanden, Stefan Zola Ahlm.

Først en tak for det udsendte 'Ringparkens bestyrelse informerer' af 26. maj 2010. Det er altid godt at blive informeret om stort og småt, herunder diverse konkrete tiltag i vores afdeling.

Jeg har det dog lidt svært med noget af teksten, som jeg visse steder finder lidt 'ulden' i formuleringerne, men især ved afsnittet, som behandler emnet 'Hunde i Ringparken' nederst på side 1, var jeg ved at få kaffen galt i halsen!

Det fremgår jo her, at det er afdelingsbestyrelsens opfattelse, at 'Hunde i Ringparken lader til at være noget de fleste efterhånden har tilegnet sig - på trods af husordens anvisninger'. Så galt tror og håber jeg ikke selv, det er, men at der kan ses et stigende antal hunde (og sikkert også katte) med adresse og hjemmehørende i Ringparken på ulovlig vis, er dog en kendsgerning.

Jeg har læst afsnittet flere gange, og sidder hver gang tilbage med en følelse af, at afdelingsbestyrelsen vælger at se igennem fingrene med disse overtrædelser, og blot henstiller til folk, at de skal samle dyrenes efterladenskaber op! Man får også det indtryk, man i afdelingsbestyrelsen ikke ved, at der på dette område allerede ligger en helt klokkeklar afgørelse, der ikke kan 'bøjes' efter behag.

Jeg har boet i Ringparken (udeladt) i snart 37 år. I den tid har spørgsmålet om hunde og katte været bragt i forslag på beboermøder adskillige gange. Hver gang er forslaget blevet forkastet af forsamlingen med et meget stort flertal. Dette burde I som vores valgte repræsentanter både respektere og håndhæve.

Afdelingsbestyrelsen har intet mandat til at se igennem fingrene med overtrædelser af husordenen, men derimod pligt til - i de tilfælde, man bliver bekendt med det - at sørge for påtale overfor beboerne, samt oplyse, at fortsat overtrædelse vil blive indberettet til Boligselskabet, og at dette efter yderligere skriftlig advarsel derfra kan føre til opsigelse af lejemålet.

Den holdning I som afdelingsbestyrelse lægger for dagen i jeres information, sår tvivl om alvoren i vores husorden og medvirker til at skabe manglende respekt for den, og I er ret beset med tll at legalisere husdyrhold i Ringparken - udenom beboernes beslutninger, som er vedtaget på demokratisk vis. Det må jeg som beboer protestere mod på det kraftigste.

Hvis I enkeltpersoner eller afdelingsbestyrelse ønsker ændringer i den bestående husorden, må I på lige vilkår med øvrige beboere fremsætte forslag til et kommende beboermøde.

Jeres næste møde i afdelingsbestyrelsen oplyses at være 14. juni. Jeg skal anmode om at I tager denne henvendelse op til debat på mødet.

Jeg kan desværre ikke selv være til stede, men ser frem til efterfølgende at modtage en tilbagemelding, hvoraf det forhåbentlig klart og tydeligt fremgår, at Ringparkens Afdelingsbestyrelse aktivt vil medvirke til, at husordenen overholdes - uden slinger i valsen, private fortolkninger eller personlig bøjning af vedtagne regler.

Som det ses under 'Cc:', er Boligselskabet Sjælland med til info.

Med venlig hilsen
Anonym beboer

Du kan kommentere dette indlæg på Ringparkens Blog!

Fra Ringparkens Blog:
Indsat 14. 06. 2010

Anonym:

Fra Ringparkens blog: (12. juni 2010)

Nu har der i snart 2 mdr. holdt en bil parkeret nær opgang 26 uden plader. D.4/5 satte boligselskabet en seddel i ruden hvorpå der står at bilen vil blive fjernet inden 7 dage..... Så er det jeg undrer mig over hvorfor den ikke er blevet fjernet??? Er der ikke en grund til at der er indført carpark??

Mvh en beboer som synes det træls at boligselskabet ikke lever op til egne krav!

Du kan kommentere dette indlæg på Ringparkens Blog!

VIGTIGT - Nye regler i Boligselskabet Sjælland
Indsat 31. maj 2010

Pr. 1. juni træder der nye regler for ventelister mm. i kraft i Boligselskabet Sjælland.

Nye regler for ventelister

Folketinget har vedtaget ny lovgivning om udlejning af almene boliger. Samtidig har Boligselskabet Sjælland besluttet at ændre på reglerne for lejere i Boligselskabet Sjælland.

Ændringerne betyder, at personer, der har indgået lejekontrakt, kan bevare deres opnotering og anciennitet på ventelisten, hvis de ønsker det og betaler et årligt ajourføringsgebyr. Indtil nu har det kun været muligt for tidligere lejere i Andelsboligforeningen. Derudover kan alle lejere i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab og Fjordbo overføre deres anciennitet fra ventelisten til oprykningsventelisten. Dette gælder opskrivninger som er oprettet efter 20. maj 2010. Det giver nuværende lejere lidt bedre mulighed for at få netop den lejlighed, som passer til det behov, som den enkelte lejer har i øjeblikket. Denne mulighed gælder ikke for lejere i Solrød Boligselskab. Hvis flere personer i en husstand ønsker at optjene anciennitet på ventelisten skal de alle opnoteres, og betale for det.

Fra 1. juni 2010 bortfalder fortrinsret

Folketinget har samtidig besluttet, at den fortrinsret husstande med børn indtil nu har haft til boliger med 3 eller flere beboelsesrum, skal bortfalde pr. 1. juni ligesom personer som fraflytter på grund af skilsmisse eller brudt parforhold også vil miste deres fortrinsret. Begge fortrinsretter kan dog opretholdes, hvis boligorganisationen ønsker det.

Bestyrelserne i Boligselskabet Sjælland og Fjordbo har besluttet, at fortrinsretten skal bortfalde.

Bestyrelsen i Hvalsø Boligselskab har besluttet at bevare fortrinsretten for husstande med børn til boliger på fire eller flere rum.

Bestyrelsen i Solrød Boligselskab har endnu ikke truffet en beslutning, hvilket betyder at fortrinsretten alt andet lige vil bortfalde fra 1. juni 2010.

Læs  om de nye regler på Boligselskabets Hjemmeside 

Værestedet Ringhjørnet
Indsat30. maj 2010

Hvem er tilbuddet rettet imod?

Ringhjørnet er et værested for voksne mennesker, der har eller har haft psykiske problemer. Synes du det ville være rart at møde andre, eller ønsker du at tilbringe nogle timer med at deltage i forskellige aktiviteter, er du velkommen. Der er endvidere mulighed for samtaler og rådgivning, men vigtigst er almindeligt uforpligtende samvær og hygge.

Beliggenhed og fysiske rammer

Ringhjørnet ligger ved et meget trafikeret kryds. Vi har adresse i Ringparken, men indgang fra Køgevej. Det er tæt ved offentlig transport, så der går busser næsten til døren. Ringhjørnet råder over ca. 300 m2 inkl. kælder og værkstedsbygning. Der er køkken og spisestue, og flere forskellige rum til aktiviteter, som f. eks. et EDB rum. Der er desuden en mindre gårdsplads.

Læs mere om Værestedet Ringhjørnet

15 års jubilæum Onsdag d. 2. juni

Ringhjørnets Kalender

Kilde: www.socialpsykiatri.roskilde.dk/ringhjoernet.asp

Ændringer i Afdelingsbestyrelsen
Indsat 11. maj 2010

Niels H. Nielsen har efter eget ønske trukket sig fra bestyrelsen.

I hans sted indtræder 1. suppleant - Kim B. Hansen som aktivt medlem af bestyrelsen i Ringparken.

Spørgsmål om anciennitet på venteliste - Fra Boligselskabet
Indsat 11. maj 2010

Vores kundecenter får i øjeblikket mange spørgsmål fra vores kunder om de nye regler for anciennitet på ventelisterne.

De mange henvendelser kommer fordi Folketinget har besluttet nye regler. Nogle boligforeninger og et tv-spot i OBS (DR) fortæller også, at man skal henvende sig inden 31. maj.

Det er dog ikke gældende for Boligselskabet Sjælland – så du behøver ikke kontakte os, hvis du i forvejen står på venteliste.

Kilde: Boligselskabet Sjællands hjemmeside: http://www.bosj.dk/page.asp?objectid=6794&zcs=3741

Ny lov ændrer dine rettigheder, hvis du ikke gør noget!
27. april 2010

Som følge af regeringens boligpakke skal medlemsnumre i almene boligforeninger afskaffes og ændres til en placering på en venteliste.

Har du et medlemsnummer, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at såfremt du ønsker at beholde din anciennitet på ventelisten i fremtiden, som dit medlemsnummer i dag berettiger dig til, skal du kontakte din boligorganisation - og det skal ske seneste den 31. maj 2010.

Kontakter du ikke din boligorganisation inden denne dato, starter du forfra i køen, hvis du senere i livet ønsker at blive skrevet op til en lejebolig i din boligorganisation.

Kilde: Boligselskabernes Landsforening
www.bl.dk

Læs mere om den nye lov her:
www.bl.dk/nylov

Se YouTube-indslag med Jakob Haugaard ved at klikke på linket nedenuder:
www.youtube.com/user/danmarkalmeneboliger

Ringparken og Sdr. Ringvej hører under Boligselskabet Sjælland

Nyt fra Afdelingsbestyrelsen
18. feb. 2010

Kære medbeboere

Nu har der været en bestyrelse i Ringparken i over en måned.

Jeg kan bekræfte at samarbejdet i bestyrelsen fungerer godt og at vi arbejder på det kraftigeste for at opnå klargørelse vedr. fortiden, nutiden og fremtiden.

Lige pt. arbejdes der meget på det praktiske. Dvs. intern kommunikation, ekstern kommunikation, konto-opfølgning, udvalgs-redegørelse og meget mere.

Vi får hurtigst muligt udsendt et referat af vores møder og vi vil på sigt sikre en god dialog mellem beboer og bestyrelse.

Jeg henviser til www.ringparken-roskilde.dk for nærmere information samt bloggerfunktion.

På vegne af Ringparken/Sdr.ringvej

Stefan Zola Ahlm
Afdelingsformand

Ringparken har fået sin egen blog
14. februar 2010

Nu kan du skrive en besked til alle i Ringparken på vores blog:

Prøv selv! Klik her!

Ringparkens Blog
Free Blogs by Bravenet.com

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde 12.01.2010
20. januar 2010

Referatet er omdelt til alle beboere. Klik her for at se det

Stefan Zola Ahlm blev valgt til formand.
Stefan Zola Ahms Facebook-profil

Erik Thomsen er valgt til bestyrelsen på tidligere møde.

Nyvalgte til bestyrelsen er:

 • Lars Vang Jensen

 • Søren Grell

 • Niels Nielsen
 • Suppleanter:

 • Kim Hansen

 • Mia Nielsen

 • Lone Serup

 • Nicolai Thomas Rusbjerg

 •    Nicolai Thomas Rusbjergs Facebook-profil

  Tillykke til de valgte!

  Ringparken på Facebook
  20. januar 2010

  Der er to grupper på Facebook om Ringparken:

 • Ringparken | Facebook

 • Ringparken/Sdr. Ringvej
 • Parkeringsafgift annulleret
  16. december 2009

  Boligselskabet har telefonisk meddelt mig, at jeg ikke skal betale parkeringsafgift for at holde udfor Ringparken 14. De hvide streger vil blive fjernet igen, og Q-park vil i fremtiden kun uddele bøder for at holde parkeret på vejene. Klager over parkeringafgifter skal gå gennem Q-park.
  Mvh.
  Karsten Krabbe

  Kundecenteret er flyttet til Parkvænget 25
  5. december 2009

  Det gamle driftscenter, som nu hedder kundecentret er flyttet til Parkvænget 25, hvor al personlig henvendelse skal foregå. Tlf. 46 34 05 20. Vi kan også kontaktes pr. tlf. på nr. 46 30 47 00.

  Områdekontoret er flyttet til Køgevej 106, og der er ikke åbent for personlig betjening.

  Nøgler kan efter aftale lægges i nøgleindkastet på Køgevej 106 ved garagen!

   

  Indkaldelse til Ekstraordinært Afdelingsmøde
  Indsat 29. okt. 2009

  Organisationsbestyrelsen indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde
  Tirsdag den 17. november 2009 kl. 19.00 i Beboerhuset

  Punkter på dagsordenen: Valg af formand og nye bestyrelsesmedlemmer.

  Kilde: Omdelt indkaldelse

  Se indkaldelsen ved at klikke her (.jpg-billede).

  Så tag dog et ansvar!
  Indsat 14. okt. 09

  Mandag morgen den 12 oktober 2009, kommer jeg ned til den bil jeg har lånt af en veninde, og til min store ærgelse er der en bil som har påkørt den!!

  Bilen er en Mazda 626, sølvgrå med en blå bamse i bagruden. Ud fra at dømme på skaden, er det bilen som har holdt ved siden af som har ramt den da den forlader båsen.

  Mazdaen er blevet ramt på venstre bagskærm, med en bule og skrammer til følge.

  Vedkommende der BURDE være klar over at han/hun har ramt Mazdaen, har ikke givet sig til kende.

  Jeg er godt træt af at man som bilejer ikke kan passe bedre på andres biler!! Man har et ansvar når man vælger at køre bil, og det inkluderer også at man giver sig til kende når man får påkørt en anden bil.

  Jeg håber der sidder en bilist med meget dårlig samvittighed, over at stikke af fra sit ansvar!!

  Hvis der skulle være nogen som har set den bil som har påkørt denne Mazda 626 hører jeg meget gerne fra eventuelle vidner så synderen kan blive fundet.

  Skal vi prøve på i fremtiden at passe bedre på bilerne på p-pladsen? Det ikke et sjældent syn at der kan findes ridser og skrammer på bilerne.

  På forhånd tak

  Pia Schelde
  Mail: smoelf15@hotmail.com
  Ringparken 26.3 Tv

  ---

  Herreløse cykler, klapvogne og barnevogne fjernes!
  Indsat 10. okt 09

  Boligselskabet har udsendt en beboervarsling: Cykler m.m. fjernes d. 2. november, hvis ikke ejerne forinden har fjernet de mærkater, som bliver påsat i uge 44!

  Derefter har man 2 uger til at kontakte boligselskabet, hvis cyklerne er blevet fjernet ved en fejl.

  Se opslaget ved at klikke her!

  Banko
  Indsat 24.09.09

  Banko er startet igen i Ringparkens Beboerhus Onsdag d. 23. september 2009.
  De starter kl. 18.30 Dørene åbnes kl. 17.30.

  Der spilles 20. spil. Pris pr. plade kr. 10. Der er også kinesisk spil og andre.

  Øl, vand, kaffe og te kan købes.

  Kilde: Opslag fra Aktivitetsudvalget.

  Tur til Knuthenborg Safaripark
  Indsat 24.09.09

  I børnenes efterårsferie - nærmere bestemt d. 15. oktober er der familietur til Knuthenborg Safaripark.

  Prisen for voksne er kr. 150.
  Børn mellem 3 og 11 år skal betale kr. 75.
  Børn indtil 3 år koster kr. 25.

  Tilmelding og betaling skal ske i Beboerhuset, Ringparken 51 d. 15/10 mellem kl. 18 og 19.

  Børn under 18 år kan kun deltage, hvis der er en voksen med.

  Arrangører: Aktivitetsudvalget, Afdelingsbestyrelsen og De Boligsociale medarbejdere.

  Kilde: Opslag i opgangene.

  RoskildeJurist
  ...opsøgende retshjælp på gadeplan...

  Telefon 25 21 93 08
  Mandag - fredag kl. 11-12
  Mail: info@roskildejurist.dk
  Hjemmeside: www.roskildejurist.dk
  Postboks 297
  4000 Roskilde.

  Udpluk fra hjemmesiden www.roskildejurist.dk (nedenfor):

  Hvem er vi?

  Vi er et satspuljeprojekt, hvis overordnede formål er, at den del af borgerne i Roskilde kommune og omegn, som er særligt udsatte også får et tilbud om gratis retshjælp.

  Hvor kan du finde os?

  Du finder os blandt andet i cafeen i Rønnebærparken, Sct. Georggårdens Klubber, Cafe Klaus, RABS og på Roskildehjemmet.

  • eller vi kan kontaktes på telefon 25 21 93 08 alle hverdage mellem kl. 11-12

  Du er også velkommen til at sende os en SMS, så ringer vi dig op så snart det er muligt.

  ---

  Projektet har især til hensigt at fokusere på følgende særligt udsatte grupper af borgere:

  • sindslidende, der er blevet udsluset til egen bolig,
  • sindslidende, der er indlagt på Sct. Hans hospital i det omfang at disses juridiske behov ikke tilgodeses af sygehusvæsenets personale eller værge,
  • hjemløse,
  • udsatte unge indlagt på døgninstitution og udsatte unge i øvrigt,
  • gadeprostituerede
  • kvinder på kvindekrisecenter

  Maglegårdsvej lukket ved broen over motorvejen
  16. sept. 2009

  Det er ikke muligt at køre over broen til Dyrskuepladsen og Darupvej i perioden 14.09.2009 04:00 - 15.06.2010.

  Ændrede busruter
  16. sept. 2009

  212 Solrød Strand
  232 Hvalsø st

  Periode: 14.09.2009 04:00 - 15.06.2010
  Omlægning - Maglegårdsvej

  Bussen kører ad Darupvej - Køgevej, i stedet for den normale rute ad Maglegårdsvej - Søndre Ringvej.
  Det skyldes Maglegårdsvej spærres ved broen over motorvejen og gælder i begge retninger.

  215 Gadstrup

  Periode: 14.09.2009 04:00 - 15.06.2010
  Omlægning - Maglegårdsvej

  Bussen kører ad Ringstedvej - Ringstedgade - Jernbanegade, i stedet for den normale rute ad Maglegårdsvej
  Det skyldes Maglegårdsvej spærres ved broen over motorvejen og gælder i begge retninger.

  Velkommen i det nye kundecenter
  14. juni 2009

  Den 2. juni 2009 sammenlægges driftscentret på Køgevej 46A med ekspeditionen i Parkvænget 25, 4000 Roskilde. Det nye kundecenter betyder, at fremover skal du kun hen­vende dig ét sted, når du har spørgsmål om husleje, venteliste eller service i boligen.

  Drejer din henvendelse sig om opskrivning, venteliste eller service i boligen, kan du kontakte os allerede kl. 07.30. Har du spørgsmål til andre emner, kan du henvende dig fra kl. 09.00.

  De nye åbningstider er:

  Opskrivning, venteliste, serviceHusleje, udlejning mm.
  Man-tirs07.30-16.00Man-tirs09.00-16.00
  Ons07.30-15.15Ons09.00-15.15
  Tors07.30-18.00Tors09.00-18.00
  Fre07.30-12.00Fre09.00-12.00

  Drejer din henvendelse sig om service i boligen, kan du fortsat kontakte os på e-mail: driftscenter@bosj.dk eller på telefon: 46 34 05 20. Alle andre henvendelser skal ske på telefon: 46 30 47 00 eller e-mail: info@bosj.dk

  Skal beboerne have en indboforsikring?
  5. juni 2009

  I Juni-nummeret af Beboernyt beskriver Jens Molter under overskriften "Advarsel - Tjek jeres forsikringer inden I ringer til døgnvagten efter kl. 15.30" hvordan en beboer, som fik kastet en cola-flaske gennem sin rude, endte med selv at måtte betale regningen, da Boligselskabet Sjælland ikke har en forsikring for glas og kummer.

  Indboforsikring - Ja el. Nej?

  Kommentar 1

  Apropos Beboernyt juni 2009
  Indsat 5. juni 2009

  Vedr. Advarsel-artiklen, så ville det sikkert være af interesse for beboerne at Bestyrelsen ufortøvet afkræver Boligselskabet Sjælland opstilling over de ændringer - f.eks. mht. forsikringer - som Boligselskabet eensidigt har foretaget uden at lejere under det tidligere Roskilde Boligselskab er kompenseret. Det bliver også en stor sag hvis boligselskabet ikke lever op til løfterne mht. udsugning. Den var ulovlig i maj 2008 og INTET er sket - tiden har ikke gjort den mere lovlig, og måske skyldes en del skader i lejlighederne at Boligselskabet ikke har levet op til deres forpligtelse: at udleje oig levere service/udstyr der er lovligt. Da det må forudses at der skal næsten ny bestyrelse til i september 2009 med hvad deraf følger, så risikeres at det hele bliver glemt - - det er ansvarspådragende, og enhver med bare lidt juridisk kendskab vil vide at ofte er rettens vej nødvendig.

  Med venlige hilsener og god ferie!!!
  Harry Blunck
  Ringparken 26 st.tv.
  4000 Roskilde

  Sidestart

  Kommentar 2

  Vedr. smadret vindue - Beboernyt juni

  Vedrørende det hærværk så mener jeg ikke at lejer skal betale det. Boligselskaberne har i første blad i år udtalt sig om dette og som jeg tolker det, så skal hun ikke betale. Jeg må samtidig konstatere at BOSJ tørrer os noget så læsterligt på alle ledder.

  Se linket:

  Beboerbladet.dk s. 47 (Febr. 2008).
  http://www.e-pages.dk/bl/32/46

  Omkring Ringparkens repræsentation i repræsentantskabet så er det for 1 år, med alle ændringerne så kan det konstateres at vi ikke kan deltage. Jeg gik af som formand, men er valgt til repræsentantskabet, Charlotte er flyttet osv. Det bør være sådan at afdelingerne i bestemt tid før repræsentantskabsmøder fra bestyrelsens side meddeler hvem der deltager idet man jo ved hvor mange den enkelte afdeling kan sende og så har man en upto-date sammensætning. Hvor svært kan det være?

  Har de der har været udsat for hærværk anmeldt det til politiet, så mener jeg det er udlejers forsikring der dækker, men jeg forudser at vi i mange flere sammenhænge får juridisk vrøvl med BOSJ. Har du f.eks. deres accept af at være ansvarlige og erstatningspligtige fuldt ud for det med udsugningerne. Det er jo millioner det drejer sig om, og hvilke øvrige skader kan henføres til dårlig udførelse af ulovlige ting?

  Med venlig hilsen
  Harry Blunck
  Ringparken 26 ttv.
  4000 Roskilde

  Sætternissen driller Beboernyt for juni 2009
  5. maj 2009

  Der har sneget sig en 'tyrkfejl' ind på sidste side af Beboernyt

  Gert R. Jensens mailadresse er: ragner@webspeed.dk

  Sidestart

  Maj 2009

  Larmende knallerter i Ringparken
  18. maj 2009

  Det er igen blevet den tid på sæsonen hvor de unge tosser, slæber deres tunede,larmende knallerter frem og skyder en lang pil efter færdselsloven.

  Læs Nicolaj Rusborgs artikel om larmende, tunede knallerter

  Læs artiklen i PDF-format. (Kræver Adobe Reader)

  Sidste nyt!
  15. maj 2009

  Jens Molter er trådt tilbage som formand!
  Direkte forespurgt svarer Jens Molther:
  "Ja jeg er trådt tilbage grundet uoverensstemmelser med BOSJ om styrelsen - Bemandingen og kompetencen til underskrifter. så Gert Jensen er ny formand i Ringparken"

  Tak til Jens Molter for hans indsats som formand, og velkommen til Gert Jensen som ny formand

  Boligindlæg af Harry Blunck
  16. Maj 2009

  Der er grund til betænkelighed overfor det at regeringen vil pålægge moms på de lønninger som dækker "viceværterne" i alment byggeris enkelte afdelinger.

  De løbende angreb på alment byggeri, gør uoverskuelig samfundsmæssig skade på hele ideen i det almene – det der tidligere var kendt under socialt byggeri..

  Læs Harry Bluncks indlægLæs indlægget i PDF-format (Kræver Adobe Reader)

  AgeForce.dk - Netværk for alle 50+
  AgeForce.dk - Ældre med styrke
  16. maj 2009

  Ageforce.dk er et netværk for personer over 50 år.

  Find venner over hele landet, eller lokalt, som deler de samme interesser som du selv!
  Klik her for at melde dig ind.

  Kara for private er flyttet
  8.maj 2009

  Genbrugspladsen på Hedevej
  Genbrugspladsen for private på Vestre Hedevej

  Roskilde Genbrugsplads på Vestre Hedevej 25, modtager kun affald fra private.

  Find vej til Vestre Hedevej
  www.findvej.dk/VestreHedevej25,4000

  Klare sække
  Kom med dit affald i klare sække på genbrugspladsen, så vi kan se affaldet!

  Læs om indvielsen af genbrugspladsen nedenfor

  Danmarks 3. største og absolut mest moderne genbrugsplads er i drift i Roskilde

  Niels Hörup sagde ved indvielsen: ”Den nye genbrugsplads i Roskilde er fremtidssikret og klar til at indfri målsætningen om bedre sortering og dermed øget genbrug af affaldet. Større grad af sortering og dermed større genanvendelse er ikke blot en fordel for miljøet, men også en fordel for virksomhedens økonomi. Der er nemlig langt bedre økonomi i at afsætte genanvendelige materialer end i at køre affaldet på et deponi.”

  Roskilde NY genbrugsplads er indrettet på et 21.000 m2 stort område og er projekteret til at kunne betjene årligt 350.000 kunder og håndtere omkring 60.000 ton affald pr år.

  Kilde: Kara.dk > Nyheder

  Ændrede åbningstider i Boligselskabets Administration
  3.maj 2009

  Ændrede åbningstider i foråret
  Foråret byder på en del fri- og helligdage, og Boligselskabet Sjællands administration er derfor lukket følgende dage:

  8. majBededag
  21.-22. majKristi Himmelfartsdag
  1. juni2. pinsedag
  5. juniGrundlovsdag

  Ændrede ventelistegebyrer
  3.maj 2009

  Ventelistegebyrerne er ændret pr. 1. april 2009
  I Boligselskabet Sjælland er der tre gebyrer, der skal betales, hvis du ønsker at stå på ventelisten til en bolig.

  • Oprettelsesgebyr på 150 kr. (engangsbeløb, der dækker oprettelsen i systemet)
  • Opnoteringsgebyr på 100 kr. (betales én gang om året for at opnå anciennitet på ventelisten)
  • Aktiv venteliste gebyr på 150 kr. (betales én gang om året, hvis du ønsker at modtage tilbud om ledige boliger)
  • Læs mere her

  Beboere i almene boliger får adgang til vækstpulje på 1,5 mia. kr.
  3.maj 2009 - Kilde: Boligselskabet Sjælland

  Efter påske kan alle beboere i almene boliger søge om tilskud til renovering af deres bolig. Tilskud bliver uddelt efter først-til-mølle princippet, og har du derfor planer om at sætte din bolig i stand, er det en god idé at søge tilskud hurtigst muligt.

  Renoveringspuljen er oprettet som et led i regeringens 'Forårspakke 2.0' og skal sikre vækst i byggeriet og mere energirigtige boliger. Puljen giver dig mulighed for at søge om tilskud til håndværkerlønninger, når de skal renovere din bolig. Samtidig kan du også søge om tilskud til særligt energibesparende materialer. Boligselskaber og boligafdelinger kan ikke søge puljen til kollektive renoveringsopgaver.

  Forbedrings- og renoveringstiltag dækkes af puljen, men du skal selv tjekke, om arbejdet falder ind under din afdelings regler om råderet. Du er også selv ansvarlig for at få tilskud til arbejdet.

  Kilde: Boligselskabet Sjælland

  Ansøgningsskema: www.boligforbedringer.dk

  Sidestart

  Kender du tegnene på et slagtilfælde?

  Hvis en person får et slagtilfælde, kan vedkommendes liv reddes, hvis han el. hun kommer under behandling indenfor 3 timer.

  Lær at genkende et slagtilfælde

  Den nye afdelingsbestyrelse
  December 2008

  Afdelingsbestyrelsen har fået en ny sammensætning i forbindelse med sygdom og fraflytning.
  Klik her for at se sammensætningen af den nye afdelingsbestyrelse.

  Afdelingsbestyrelsen flytter til Køgevej 106
  Beboernyt. 6.12.08

  Afdelingsbestyrelsen har flyttet sine aktiviteter hen til Køgevej 106.

  Aflevering af nøgler i forbindelse med besøg af servicemedarbejdere og håndværkere

  Nøgler kan fortsat afleveres på adressen Køgevej 106. Men vær opmærksom på, at du nu skal aflevere nøglerne i brevsprækken på den modsatte side af bygningerne, nemlig ved porten til garagen.

  Sidestart

  Julefesten er aflyst!
  22-11-2008

  På grund af for få tilmeldinger er julefesten aflyst.

  Læs på opslagstavlerne, hvordan du får allerede indbetalte beløb tilbage.

  Ny formand for afdelingsbestyrelsen.
  22-11-2008

  Jens Molter er valgt til ny formand for bestyrelsen.
  Jens Molter bor Søndre Ringvej 46-2-d5.
  Han kan kontaktes på tlf. 22755744
  Eller på E-mail: Molter@webspeed.dk
  Andre ændringer i bestyrelsens sammensætning annonceres her på et senere tidspunkt.

  Tillykke med valget.

  Og en stor tak til Harry Blunck for hans store indsats til gavn for beboerne i bebyggelsen.

  Nyt driftscenter
  09-09-2008

  Den 15. september åbner det nye driftscenter på Køgevej 46A.

  Driftscentret

  Adresse:Køgevej 46A, 4000 Roskilde
  Telefon:46 34 05 20
  E-mail:driftscenter@bosj.dk

  Åbningstider:
  Mandag - onsdag7.30 - 15.00
  Torsdag7.30 - 18.00
  Fredag7.30 - 15.00

  Ejendomskontoret i Ringparken lukker!
  09-09-2008

  Ejendomskontoret i Ringparken lukker den 12. september. Herefter skal alle henvendelser vedr. boligens vedligeholdelse ske til driftscentret på Køgevej 46A.

  Udlejning af Ringparkens Beboerhus
  02-09-2008

  Hvis du ønsker informationer eller at leje Ringparkens Beboerhus, ring da på på Beboerhusets telefonnr. 46 35 99 56, så bliver du automatisk stillet ind til Erling Christensen der administrerer udlejningen fuldt og helt.

  VASKEPRISER FASTLAGT

  August 2008

  Vi er nu nået så langt, at vaskeriernes fremtidige priser
  kan fastlægges. Der er enkelte af de "ældre maskiner" i
  drift, som er omstillet til det nye koncept, hvor man ikke
  selv kan bruge "egen pulversæbe". Man kan fremover
  kun bruge vaskebolde, eller maskinens sæbe

  I overgangsperioden har de "gamle priser" været
  gældende, hvilket gav beboerne med nye maskiner
  en pris, der var med sæbe.

  Dette princip kan ikke opretholdes, idet vi afregner sæbe
  med Johnson Diversey til kr. 5,00 pr. vask.

  Det betyder, at der afregnes følgende priser per vask:


  7,5 kg. maskiner (nye)
  vaskepris pr. vask inkl. sæbe ..... kr. 15,00
  vaskepris pr. vask uden sæbe .... kr. 10,00

  6,5 kg. maskiner (gamle)
  vaskepris pr. vask inkl. sæbe ..... kr. 14,00
  vaskepris pr. vask uden sæbe ..... kr.  9,00

  De vaskerier der har nye maskiner har i overgangsperioden
  til nu haft fornøjelsen at afregne vask inkl. sæbe til "gammel pris",
  men med en omkostning på kr. 5,00 pr. vask kan dette naturligvis
  ikke fortsætte, og maskinerne er derfor omstillet til de nævnte priser.

  Med venlig hilsen
  Ringparkens Afdelingsbestyrelse

  Læs mere om vaskerierne

  Sidestart

  Arkiv

  Afdelingsbestyrelsen - juni 2008

  Funktion Navn Adresse Nummer Telefon Opgaver
  Formand: Harry Blunck Ringparken 26 st.tv. -  
  Næstformand: Gert Jensen Sdr. Ringvej 52, 1-5 -  
  Kasserer: Susanne Rald Ringparken 36, 1.th. -  
  Beboerhus Erling Christensen Ringparken 27, 1.tv. Udlejning af beboerhus og driftsopgaver i forbindelse hermed.
  Udlejning Leje af Ringparkens Beboerhus aftales fra 2.9.08 med Erling Christensen på Beboerhusets telefonnr. 46 35 99 56
  Institutioner Lone B. Fenger Ringparken 20, 1.tv. - Relationerne til institutionerne
    Lone B. Fenger varetager relationerne til institutionerne, herunder bestyrelsesarbejdet i disse.
    Joakim Reck - - - Menigt medlem af bestyrelsen uden andre opgaver
   

  Beboerhuset

  Ny side om beboerhuset

  Beboernyt

  Det nye nummer af BeboerNyt er udkommet. Det er nr. 5 for juni måned.

  Kim Brokmann har sagt sit job op

  Områdeleder Kim Brokmann har valgt at sige sit job op for at søge nye udfordringer.

  Plan for foråret 2008

  Aktivitetsudvalget har udsendt en revideret plan for bankospil samt for Fastelavnsarrangementet.
  Læs mere på denne side

  Beboerbladets redaktion
  Indsat 19. september 07

  Redaktør/Beboernyt:
  Harry Blunck (ansv.), Ringparken 26, st.tv.
  Gert Jensen, Sdr. Ringvej 52, 1., 5.
  Erling Christensen, Ringparken 27, 1.tv.

  Velkommen til Beboernyt i Ringparken
  Indsat 27. juli 07

  Det første nummer af Beboernyt er nu udkommet!

  Læs BeboerNyt for Juli/August som PDF-filer. - Programmet Acrobat Reader skal være installeret på computeren. Klik her for at hente det gratis program.
  Eller klik på dette logo: Hent Adobe Reader. Den er gratis!

  Forsiden af Beboernyt
  Beboernyt side 2
  Beboernyt side 3
  Beboernyt: Pensionisttur

  Indbydelse til afdelingsmøde

  Afdelingsbestyrelsen har d. 16. juli indkaldt til Afdelingsmøde d. 9. september 2007

  Læs indbydelsen

  Ringparkens afdelingsbestyrelse pr. 10. juli 2007
  Indsat 10. juli

  I det konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde i Ringparken, den 10.7.2007, blev bestyrelsessammensætningen:

  Formand: Harry Blunck, Ringparken 26, st.tv.
  Næstformand: Joakim Reck, Sdr. Ringvej 60, 2.
  Kasserer: Susanne Rald, Ringparken 36, 1.th.

  Sammen med øvrige bestyrelsesmedlemmer:
  Erling Christensen, Ringparken 27, 1.tv.
  Lone B. Fenger, Ringparken 20, 1.tv.
  Charlotte B. Løvskov, Ringparken 26, 2.tv.

  indgår de nævnte i forskellige faste og ad-hoc udvalg.

  Til Repræsentantskabet valgtes: Charlotte B. Løvskov samt afdelingens formand og næstformand.

  Afdelingsbestyrelsen pointerer, at beboere i afdelingen som har ting de gerne vil drøfte med bestyrelsen kan benytte muligheden hver 2. mandag i måneden i tiden 18.30 - 19.00 i bestyrelsens lokaler under Ringparkens Beboerhus.

  Referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde
  Indsat 9. juli 07

  Se hvem der blev valgt til den nye afdelingsbestyrelse!

  Læs referatet

  Ny formand valgt
  Indsat 2. juli 07

  På det ekstraordinære beboermøde d. 28/6 blev Harry Blunck valgt til ny formand for afdelingsbestyrelsen.
  Bestyrelsen forventes at konstituere sig inden længe.

  Boligselskab erkender mangel på dialog

  Af Journalist Anette Gundlach - 22. juni 2007

  Boligselskabet Sjælland indrømmer at have brudt løfter til beboere, fordi det ikke som lovet har været i dialog med dem, inden ændringerne i serviceorganisationen blev besluttet. Det fik beboerne i boligselskabet i går torsdag formiddag at vide i en beboerinformation fra boligselskabet.

  Læs hele artiklen på www.RoskildeAvis.dk

  Kilde: Roskilde Avis

  Beboerinformation fra Boligselskabet Sjælland

  Boligselskabet Sjælland har udsendt en husomdelt beboerinformation i anledning af artiklerne i Roskilde Avis.

  Kommentar fra Boligselskabet Sjælland

  Oprør i boligselskab 1

  Forsiden af den trykte udgave af Roskilde Avis Fredag d. 15. juni 2007

  Af Anette Gundlach Roskilde Avis - 14.06.07

  Boligselskabet Sjælland planlægger at reducere de nuværende 30 område- og afdelingskontorer til blot seks servicecentre.

  Beslutningen er angiveligt taget hen over hovedet på foreningens mange beboere, og de lokale afdelingsbestyrelser er heller ikke blevet spurgt i sagen om den markante organisationsændring. Det har nu fået en række lokale formænd til at gå på barrikaderne.

  De er utilfredse med, at boligselskabet løber fra løfter om dialog med beboerne.

  Afdelingsformænd Boligselskabet Sjælland. Foto: Anette GundlachNogle af formændene for afdelingsbestyrelserne i Boligselskabet Sjælland var onsdag aften samlet for at drøfte den manglende dialog i selskabet.
  (Foto: Anette Gundlach)

  Kilde: Roskilde Avis

  Sidestart

  Oprør ulmer i Boligselskabet Sjælland 2

  Side 7 i den trykte udgave af Roskilde Avis Fredag d. 15. juni 2007

  Af Anette Gundlach Roskilde Avis - 14.06.07

  Nedskæring af afdelings- og områdekontorer har fået beboerne på barrikaderne

  Nogle af formændene for afdelingsbestyrelserne i Boligselskabet Sjælland var onsdag aften samlet for at drøfte den manglende dialog i selskabet.

  Boligselskabet Sjælland planlægger at reducere de nuværende 30 område- og afdelingskontorer til blot seks servicecentre.

  Beslutningen er angiveligt taget hen over hovedet på foreningens mange beboere, og de lokale afdelingsbestyrelser er heller ikke blevet spurgt i sagen om den markante organisationsændring. Det har nu fået en række lokale formænd til at gå på barrikaderne.

  De er utilfredse med, at boligselskabet løber fra løfter om dialog med beboerne. Og at personalet i boligselskabet, som afdelingsbestyrelserne normalt arbejder tæt sammen med, har fået mundkurv på og bliver truet med fyring, hvis de udtaler sig.

  Omkring 10 formænd var samlet i onsdags for at lægge en slagplan for, hvordan de får ledere og organisationsbestyrelse i boligselskabet i dialog.

  Formændene ønsker, at boligselskabet holder de løfter, beboerne fik, inden Roskilde Boligselskab (RB) og Andelsboligforeningen af 1899 fusionerede ved årsskiftet. Løfter om, at der ingen ændringer ville ske, medmindre de enkelte afdelinger stemte for ændringerne.

  Alligevel er ændringsprocesserne allerede sat i gang.
  - Tilliden til organisationsbestyrelsen kan ligge på en femøre, siger bestyrelsesmedlem i Ringparken Joachim Rech.

  Han og de øvrige formænd, som var samlet onsdag, var enige om, at organisationsbestyrelsen ikke varetager beboernes interesser.
  - Bestyrelsen presser beslutninger ned over vores hoveder. Det skal bremses, så vi kan få den medbestemmelse, vi er lovet, siger formand for afdelingsbestyrelsen i Fælledgårdene Karin Christensen.

  Formændene mener, at boligselskabet efter fusionen har været præget af manglende dialog, og at der har været vandtætte skotter rundt om organisationsbestyrelsen.

  Formændene har 15. maj opfordret organisationsbestyrelsen til dialog, men har stadig intet hørt. På et repræsentantskabsmøde 21. juni opfordrer formændene derfor alle medlemmer af boligselskabet til at stemme for et forslag om at udskyde sagen.

  Ny struktur i boligselskabet

  - Organisationsbestyrelsen har godkendt en serviceordning i
  Boligselskabet Sjælland, der bliver fremlagt på repræsentant-
  skabsmødet torsdag 21. juni. I stedet for 30 kontorer fordelt
  på Sjælland skal der være seks servicecentre, hvor de fire
  skal ligge i Roskilde.
  - Centrene får en længere åbningstid, end kontorerne har på
  nuværende tidspunkt. Centrene betyder, at den direkte kon-
  takt mellem medarbejdere og beboere går tabt.

  Kilde: Roskilde Avis

  Sidestart

  Læserbreve

  Læserbrev fra Harry Blunck
  Gengivet her efter aftale med Harry Blunck

  16.6.2007

  Redaktionen
  Roskilde Avis
  Allehelgensgade 3
  4000 Roskilde

  Vedr.: Oprør ulmer i Boligselskabet Sjælland m.v. (artikler i RA d.15.ds.)

  Der er al mulig grund til de betænkeligheder der udtrykkes mht. udviklingen i Boligselskabet Sjælland og oplæg til ny struktur som beskrevet i indlæg i RA den 15.6. - for de planer får en til at tænke på skrivebordsarbejde, bl.a. "smart organisations-rationalisering" og sidst men ikke mindst forsøg på at gøre livet lettere for organisationsledelsen på bekostning af de beboere som burde være helt centrale i Boligselskabet.

  I en årrække har min kone og jeg haft glæde af at bo i Roskildes almene byggeri - jeg har, da jeg var formand for bestyrelsen i Ringparken, oplevet den glæde beboerne oplevede i samarbejdet med "vore lokale blå mænd", et samarbejde der gav tryghed og direkte kommunikation. Det vil man nu lægge væk og skabe nogle "service-centre" - bemærk det smarte "service" som skal få det til at glide ned! De vil, for afdelingerne blive oplevet som "omsvøbs-departementer" og fjerne dette at man talte sig til rette med de lokale. Man må spørge: Hvordan kan man finde på det?

  Jeg er helt enig med de betænkeligheder formændene Ib Melby og Anna Hansen giver udtryk for i artiklen: "Kraftig kritik af Boligselskabet Sjælland" - det der nu kommer på banen er ikke det der blev lovet da det smarte "management" skulle glide ned hos beboerne og der er al mulig grund til at man vender tilbage til de tanker der oprindeligt blev givet udtryk for. Der var ikke grænser for de goder der ville komme ud af sammenlægningen. Så kan man også spørge: "Hvor mange af de der har skrevet teksterne i det "oplæg til serviceordning for Boligselskabet Sjælland" bor i de berørte afdelinger? Hvor mange af dem har daglige erfaringer for hvordan tingene løses? Og hvad vil der reelt ske hvis de nye planer realiseres? Man kan ikke sige sig fri for tanken om at et flertal er folk som har egen villa, Volvo og vovse og derfor er folk med baggrund i teoretisk organisation - en emnekreds som er ganske langt væk fra betingelserne for almene boliglejeres hverdag.

  Det ser ud til at tiden er inde til at afdelingernes bestyrelser virkelig hiver op i sokkerne og så må det blive klart, at det man gik ind for før sammenlægningen, det man blev lovet, også skal blive til virkelighed. Der al mulig grund til at bevare nærheden i de almene afdelinger og derfor må beboerne være aktivt med.Støt op om jeres lokale afdelingsbestyrelser, kræv at deres indflydelse ikke stækkes - kræv at nærhedsprincippet og det lokale styrkes og lad ikke smart tale, om hvor meget billigere det nye bliver, få jer til at opgive de værdier der skal ligge i almen boligleje.

  Med venlig hilsen

  Harry Blunck

  Ringparken 26, St. tv. - 4000 Roskilde - Danmark
  Tlf. +45 4632 3554/ +45 31955578 / 79 - e-mail: dirtyharry@get2net.dk

  Læs Harry Bluncks brev i PDF-format: dokument

  Sidestart

  Ekstraordinært Afdelingsmøde
  Indsat 12. juni

  Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag d. 28. juni kl. 19 i Beboerhuset.

  Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde
  Word-dokument

  Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde
  pdf-format, som er velegnet til udskrifter på papir.

  Sidestart

  Link til din hjemmeside
  31. juli 2006

  Hvis du har din egen hjemmeside, kan du få et links til siden på www.ringparken-roskilde.dk

  De links er indsendes, bliver placeret på Beboerlinks-siden.

  Klik her for at læse mere..

  Har du Nyheder om/fra Ringparken?

  Hvis du har nyheder fra Ringparken, kan du skrive til webmaster


  Roskilde Nyt
  Læs Lokale nyheder fra Roskilde

  Hent Adobe Reader. Den er gratis!

  Aktiviteter:
  Klik her


  Underholdning
  ---

  Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

  Der er to grupper på Facebook om Ringparken:

 • Ringparken | Facebook

 • Ringparken/Sdr. Ringvej
 •   Opdateret d. 17.7.2010