Ringparken Nyt (logo)
  Beboerinformation for Ringparken

Sæt Bogmærke

Nyhedstip
Har du en nyhed fra Ringparken?
Skriv til webmaster

Beboerinformation for Ringparken

Beboerbladet.dk fra Boligselskabernes Landsforening
Beboerbladet 'Boligselskabet Sjælland' fra Boligselskabet Sjælland
Ringparkens Hjemmesidewww.bosj.dk
RingparkenNyt
RoskildeNyt
Aktiviteter i Ringparken


Ringparkens bestyrelse informerer
Indsat 9. juni 2010

Omdelt information s. 1
Omdelt information s. 2

VIGTIGT - Nye regler i Boligselskabet Sjælland
Indsat 31. maj 2010

Pr. 1. juni træder der nye regler for ventelister mm. i kraft i Boligselskabet Sjælland.

Nye regler for ventelister

Folketinget har vedtaget ny lovgivning om udlejning af almene boliger. Samtidig har Boligselskabet Sjælland besluttet at ændre på reglerne for lejere i Boligselskabet Sjælland.

Ændringerne betyder, at personer, der har indgået lejekontrakt, kan bevare deres opnotering og anciennitet på ventelisten, hvis de ønsker det og betaler et årligt ajourføringsgebyr. Indtil nu har det kun været muligt for tidligere lejere i Andelsboligforeningen. Derudover kan alle lejere i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab og Fjordbo overføre deres anciennitet fra ventelisten til oprykningsventelisten. Dette gælder opskrivninger som er oprettet efter 20. maj 2010. Det giver nuværende lejere lidt bedre mulighed for at få netop den lejlighed, som passer til det behov, som den enkelte lejer har i øjeblikket. Denne mulighed gælder ikke for lejere i Solrød Boligselskab. Hvis flere personer i en husstand ønsker at optjene anciennitet på ventelisten skal de alle opnoteres, og betale for det.

Fra 1. juni 2010 bortfalder fortrinsret

Folketinget har samtidig besluttet, at den fortrinsret husstande med børn indtil nu har haft til boliger med 3 eller flere beboelsesrum, skal bortfalde pr. 1. juni ligesom personer som fraflytter på grund af skilsmisse eller brudt parforhold også vil miste deres fortrinsret. Begge fortrinsretter kan dog opretholdes, hvis boligorganisationen ønsker det.

Bestyrelserne i Boligselskabet Sjælland og Fjordbo har besluttet, at fortrinsretten skal bortfalde.

Bestyrelsen i Hvalsø Boligselskab har besluttet at bevare fortrinsretten for husstande med børn til boliger på fire eller flere rum.

Bestyrelsen i Solrød Boligselskab har endnu ikke truffet en beslutning, hvilket betyder at fortrinsretten alt andet lige vil bortfalde fra 1. juni 2010.

Læs  om de nye regler på Boligselskabets Hjemmeside 

Du kan kommentere denne meddelelse på Ringparkens blog

Sidestart


Spørgsmål om anciennitet på venteliste - Fra Boligselskabet
Indsat 11. maj 2010

Vores kundecenter får i øjeblikket mange spørgsmål fra vores kunder om de nye regler for anciennitet på ventelisterne.

De mange henvendelser kommer fordi Folketinget har besluttet nye regler. Nogle boligforeninger og et tv-spot i OBS (DR) fortæller også, at man skal henvende sig inden 31. maj.

Det er dog ikke gældende for Boligselskabet Sjælland – så du behøver ikke kontakte os, hvis du i forvejen står på venteliste.

Kilde: Boligselskabet Sjællands hjemmeside: http://www.bosj.dk/page.asp?objectid=6794&zcs=3741

Sidestart

Ringparkens bestyrelse informerer
Indsat 18. marts 2010

Du kan kommentere denne meddelelse på Ringparkens blog

Kære medbeboere.

Efter mange problemer vedr. tidligere bestyrelser m.m. Kan det hermed bevidnes at den nye bestyrelse i Ringparken eksisterer og at vi har et rigtig godt grundlag for at samarbejde.

Lige nu arbejder vi bl.a. målrettet på at opnå en god dialog med beboere samt vores drift - og administrations-ansvarlige – Boligselskabet Sjælland.

Bestyrelseslokalet er placeret under beboerhuset og der vil være mulighed for at møde personligt op, inden bestyrelsesmøderne, med evt. forslag eller bare for en hyggelig/alvorlig snak.

Derudover kan klager og/eller evt. forslag, lægges i postkassen samme sted - på en hvilken som helst dag.

Ordinære bestyrelsesmødedatoer:
Indsat 18. marts 2010

Mandag d. 12/04 mandag d. 14/06 mandag d. 10/05
Mandag d. 12/07 Mandag d. 09/08 Mandag d.13/09
Generalforsamling

Tidspunkt for beboerhenvendelse: 19.00-19.30.

Placering: Sdr. Ringvej 51C Kælder.

Afdelingsbestyrelsen består af:
Lars Vang Jensen – Næstformand
Erik Thomsen – Kasserer og mødereferent
Niels H. Nielsen – Udgivelsesreferent
Søren Grell – Ordstyrer

Som det nok erfares, så er udskiftningen af emhætter i fuldt sving og mange er allerede blevet udskiftet.

I denne forbindelse skal det nævnes at systemet endnu ikke er fuldt funktionelt og at der på sigt vil være grundlag for udskiftning af ældre typer motorer, således at systemet også kan suge. Vi bør have tålmodighed for processen og udlufte så meget vi kan - uden at frosten bider os.

Der vil inden for den næste måneds tid blive udsendt en beboerundersøgelse om bl.a. tilfredshed. Jeg vil i den forbindelse bede jer om, allerede nu, at overveje jeres mening og tage stilling til den når den kommer.

Vi udsender snarest orienteringsreferat fra afholdte møder.

Derudover vil jeg lige opfordre alle hundeejere om at samle op efter deres hund. Specielt da det iflg. husorden, ikke er tilladt at have hund i hverken Ringparken eller på Søndre Ringvej.

På vegne af afdelingsbestyrelsen,

Med venlig hilsen
Stefan Zola Ahlm
Afdelingsformand

Sidestart


Beboerblade Online

Beboerbladet.dk
Udgives af Boligselskabernes Landsforening

For alle der bor i almen bolig. Magasin med mange nyttige og praktiske informationer.

Beboerbladet 'Boligselskabet Sjælland'
Udgives af Boligselskabet Sjælland

Beboerbladet er på 16 sider og udsendes fire gange årligt til beboerne. Bladet fokuserer på boligselskabets afdelinger samt artikler med generel fokus på boligområdet.

Ringparkens Hjemmeside
på Boligselskabet Sjællands hjemmeside www.bosj.dk

RingparkenNyt

Arkiv
Beboerinformation - Juni 2007

Læs Beboerinformation for Juni 2007

Læs PDF-udgaven af Beboerinformation for Juni 2007 (Udskriftsvenlig)


beboerinformation Afdeling Ringparken
No. 3. December

Se beboerinfo nr. 3 som pdf-dokument

Lukket mellem jul og nytår
Ejendomskontoret har lukket mellem jul og nytår. Men det vil være muligt at lægge en besked på telefonsvareren. Denne vil dog ikke blive aflyttet dagligt og derfor må man have tålmodighed. Telefonnummer 4635 6790. Akutte ting skal anmeldes til vagtcentralen på tlf. 4632 4114.

Juletræer
Som mange forhåbentlig har lagt mærke til er der kommet nye og flotte juletræer. Vi håber meget træerne kan lov til at stå i fred og ro således vi kan nyde dem i denne skønne juletid.

Sne
Det er jo ikke fordi at Hr. vinter er kommet i god tid i år og det er naturligvis skønt hvis vi ser på det med snerydningsøjne. Men det er jo også rart at være på forkant. Der har siden l. november været sne beredskab i Roskilde boligselskab og faktisk faldt der sne netop denne dag. I henhold til politi vedtægten skal der være ryddet for sne i perioden 7 - 22. Det betyder ikke at fortovet skal være ryddet fuldstændig for sne men at man skal kunne se at der har været nogen og ryddet sne. Nu kan man jo heller ikke rydde alle steder samtidig og derfor er det blot nok at man er påbegyndt inden kl. 7. Men husk at tage fornuftigt fodtøj på i tilfælde af at Hr. vinter kigger forbi. Det kan få betydning i en eventuel forsikringssag. Der er i samarbejde med afdelingsbestyrelsen lavet en køreplan for hvorledes der skal prioriteres hvis der kommer meget sne.

Gavepapir og Juletræer
Der vil som normalt blive opstillet julecontainere på Sdr. Ringvej 48 og i Ringparken 2 og 32. Herudover vil der i hver opgang være brune skraldesække til brug for julepapir. Der er en skraldepose pr. lejemål.
Det er vigtigt at understrege at dette ikke er til husholdningsaffald.
Traditionen tro indsamler ejendomsfunktionærerne også de brugte juletræer. Juletræerne bedes lagt på græsarealerne hvor de så vil blive indsamlet.

Beboerblad
Det er jo dejligt at der bliver oprettet et beboerblad som gerne skulle udkomme 4 gange om året. Men det kræver jo også en indsats fra beboerne. Der må meget gerne komme flere indlæg. Indlæggene kan afleveres på ejendomskontoret som så sørger for at de kommer videre til redaktionen. SIDSTE FRIST TIL FØRSTE UDGAVE ER DEN 2. JANUAR 2007. Med det nye beboerblad vil denne beboerinformation forsvinde og ejendomskontoret vil i stedet for skrive i beboerbladet.

Glædelig jul og godt nytår.
Ejendomsfunktionærerne og ejendomskontoret ønsker alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Ejendomskontoret
18. december 2006

--- Beboerinfo Nr. 3 slutter her ---

Til sidestart

Beboerinformation Afdeling Ringparken
Nr. 2. November 2006

Manglende områdeleder

Jeg får tit skudt i skoene at områdelederen ikke er rundt på området. Det er naturligvis en kritik jeg har taget til mig og vil forsøge at blive bedre til. Men når det så er sagt, skal jeg gøre beboerne opmærksomme på, at jeg ikke kun arbejder i Ringparken. Jeg har også ansvar for Moesgården i Vindinge, samt hele Solrød Boligselskab som ligger i Havdrup og Solrød. Derfor vil jeg ikke altid være at træffe i Ringparken.

Træffetider

Ringparken er faktisk en af de få afdelinger, som det er muligt at få kontakt til 24 timer i døgnet.

Der er telefontid i tidsrummet 08.00 - 09.00. Telefonnummer 4635 6790.
Der er træffetid i tidsrummet 09.00 - 10.00. Køgevej 106.
Herudover kan man lægge en besked på telefonsvareren og gør man det på hverdage (mandag-torsdag) inden kl. 12.00 vil beskeden blive besvaret samme dag. Er det efter kl. 12.00 vil beskeden blive ekspederet næste hverdag (Mandag- torsdag).

Det er altid vigtigt at indtale navn, evt. adresse og telefonnummer så vi hurtigt muligt kan kontakte dig.

Alle henvendelser prøver vi at bedømme til hurtigst mulige løsning, enten gennem aftale direkte hos os selv eller oplysning til evt. håndværkere som selv formidler aftale hos beboer.

Det er altid muligt at indkaste en nøgle til adgang for os eller håndværker. På Køgevej 106.

Har man intet hørt og er opgaven ikke udført indenfor 14 dage bør man rette henvendelse til ejendomskontoret, da der sikkert er tale om en fejl.

Skrald

Det er næsten utroligt at vi er nødt til at sige det hele tiden. Men området flyder med skrald og det til trods for at vi har en ejendomsfunktionær som ikke laver andet end at samle skrald. HUSK nu at affalds husene kun er til husholdningsaffald og alt andet skrald skal på KARA eller i nødstilfælde

Nyt fortov og asfalt

I forhold til det oprindelige projekt er der ændret en smule i prioriteringen. Men vi er nu nået dertil at vi ikke når mere i 2006. Så snart det er muligt i 2007 påbegynder renoveringsarbejdet af parkeringspladserne ved Ringparken 32, 34 og 36 samt modsatte side i bunden som skal have ny kantsten. Herefter følger parkeringspladserne ved Ringparken 48 og 50. Herefter skal området fra Ringparken 36 og til Ringparken 50 have asfalteret. Sidste del er Ringparken 33/31, 29 og 27 og garagerne og børnehaven. Her vil der også skulle laves ny asfalt. Vi må se om der er økonomi til at få lavet alle disse ting i år 2007. Der har været en del henvendelser angående kantstenen ved parkeringspladsen. Specielt hvorfor man ikke har lavet det som på den anden side. Til det kan jeg oplyse at det er et bevidst valg da vi fik en del henvendelser på faldskader på grund af de små -bakker-,

Så er der kommet spørgsmål til hvorfor der er lavet kantsten. Til det kan jeg oplyse at projektet var påbegyndt ved min ankomst juli 2005, men jeg formoder der er valgt kantsten af hensyn til at man ikke ønsker biler på fortovene. Udover den oprindelige plan er der lagt regnvandsbrønde og der er lavet belægning op til hoveddøren enkelte steder.

Der ikke i det nuværende budget taget højde for nye parkeringspladser. Men afdelingsbestyrelsen ser efter hvor det kan lade sig gøre. Og vi vil så indhente priser herfor. Herefter vil det komme med på budgetmødet for 2008, med mindre man ønsker et ekstraordinær beboermøde.

CarPark

Vi skal fra ejendomskontoret oplyse at det er beboerne som har vedtaget at Carpark skal sørge for at beboerne holder ordentligt. Det hjælper altså ikke at henvende sig til ejendomskontoret hvis man har fået en bøde. Der er ingen undskyldning for at holde ulovligt heller ikke selv om der ikke er parkeringspladser nok.

Er man utilfreds med ordningen er man meget velkommen til at komme med andre forslag til afdelingsbestyrelsen. Forslagne kan eventuel afleveres på ejendomskontoret.

Oprydning vaskerier

Ejendomskontoret skal henstille til alle om at hjælpe med til, at der ser pænt ud i vores vaskerier. Herudover er det vigtigt, at beboerne husker at få alt deres tøj med, og at man rydder pænt op efter sig.

De grønne områder

Som bekendt havde vi jo en hård vinter og i den forbindelse knoklede alle ejendomsfunktionærerne også ud over den normale arbejdstid. Det har betydet at de har optjent en masse afspadsering som løbende er blevet holdt sammen med sommerferien. I sommerferien var der således 2 ejendomsfunktionærer på arbejde og desværre måtte de bruge rigtigt meget af deres tid på at samle skrald. Der kan derfor forekomme områder som ikke er lige så langt fremme som sidste år. Men der arbejdes hårdt på at få det til at blive pænt.

Opgravning Ringparken

Det fremgik af information nr. l at der i juli måned ville blive lavet opgravningsarbejde i Ringparken Nord. I den forbindelse er ud- og indkørsel ved børnehaven begrænset. Herudover er der en masse parkeringspladser som ikke kan benyttes. Det er Roskilde Forsyning som er i gang og de adviserer selv de berørte beboere, når tiden nærmer sig. Dette arbejde er nu tæt på at være slut.

Nye målere

Roskilde Forsyning sætter nye målere op i Ringparken. Der er ikke tale om måleraflæsning, men udelukkende om en ny måler således at man i fremtiden kan fjernaflæse. Der er ændret for aflæsning således at man nu følger kalenderåret. Derfor har der ikke fundet aflæsning sted i september som sædvanligt.

Juletræer

Nu nærmer julen sig og træerne skal pyntes. Desværre ser de jo ikke særlig pæne ud og derfor vil der i løbet af november ske en udskiftning.

Ejendomskontoret
30. oktober 2006

--- Beboerinfo Nr. 2 slutter her ---

Til sidestart

Beboerinformation Afd. Ringparken
Nr. l. Juni 2006

Manglende information

Desværre sker det tit at vi på ejendomskontoret får den besked, at I aldrig hører noget. Man bliver ikke informeret om hvad der sker i Ringparken osv. Vi skal naturligvis beklage at man føler denne afmagt. Men desværre er det jo sådan at man ikke længere i Ringparken har et blad kaldet Beboernyt. Den tidligere redaktion er gået af og der er ikke kommet nye kræfter til. Der er således ikke længere noget forum som ejendomskontoret kan benytte til en fællesinformation.

Nu ønsker ejendomskontoret ikke at erstatte et blad for Ringparken, men vi vil tilstræbe os hvert kvartal at opsætte/uddele en beboerinformation således man kan se hvilke større ting ejendomskontoret beskæftiger sig med.

Nyt vaskeri Sdr. Ringvej 36

I slutningen af august 2005 stod vi med det problem at 3 vaskemaskiner og et betalingsanlæg ikke længere kunne repareres. Herudover havde der i det hele taget været rigtig mange reparationer på maskinerne. Noget i sikkert alle sammen har mærket meget til.

Vi besluttede at oprette et prøvevaskeri på Sdr. Ringvej 36 og sammen med afdelingsbestyrelsen gik man på jagt efter fremtidens vaskeri. Efter først et forsøg med Saniva er man nu i gang med Miele.

Der er lavet følgende:

  • Maskiner er placeret anderledes og mest praktisk.
  • Der er kommet nye lamper som giver et bedre lys.
  • Der er kommet følere i vaskekælderen og tørrerummene således at lyset ikke unødvendigt står tændt.
  • Der er 3 nye maskiner samt en ny tørretumbler.
  • Der er automatisk sæbedosering, hvilket betyder at beboerne blot skal have deres vasketøj og Deres betalingskort med.
  • Betalingen foregår via huslejen.
  • Der er overvågning af hvem der kommer i vaskekælderen.

Det ene vaskeri har ikke løst de mange problemer som der er i vaskerierne. Problemer skyldes hovedsagelig at maskinerne er fra slutningen af 80 erne og indtil midten af 90 erne. Der findes faktisk en tørretumbler fra 1978. Maskinerne har altså gjort et rigtig godt stykke arbejde, men både hvad angår vand og strøm er tiden løbet fra dem.

Nyt cykelstativ

På pladsen ved siden af Fakta er der blevet lavet cykelstativ og en lille ændring af bedene. Der har længe været et behov for placering af cyklerne når man skulle handle i Fakta. Vi håber så blot at bedene kan få lov til at overleve cigaretskodder og ølflaskerne. Politiet er gjort opmærksom på problemet.

El-Jord i lejemålene

Nej der er nu ikke tale om jord fra haven, men jord i forbindelse med strøm. Vi har desværre haft nogle kedelige episoder med stød i lejemål på grund af manglende jord.

Det er derfor meget vigtigt at man ved installation af vaskemaskiner/tørretumler/opvaskemaskiner og andre større el-ting får søgt tilladelse hos ejendomskontoret.

Afdelingsbestyrelsen har i samråd med ejendomskontoret besluttet at man vil indføre jord til de enkelte lejemål, men at vi tager det i små etaper.

Økonomi:

Afdelingen: betaler for jord ført op til et nyt HPFI relæ som sidder i lejemålet (erstatning for HFi relæet)

Beboer: Udgifter i forbindelse med at få trukket jord fra HPFI relæ og hen til f.eks. vaskemaskine skal betales af den enkelte beboer.

Men det er et problem for Ringparken da vi snart ikke kan klare mere strøm ind i Ringparken. Det undersøges i øjeblikket hvorvidt det er muligt og de økonomiske konsekvenser heraf.

CarPark

Som afdelingsbestyrelsen oplyste på beboermødet i september 2005 ville der i Ringparken blive indført CarPark da beboerne ikke har kunnet overholde parkeringsreglerne. CarPark vil komme til Ringparken i løbet af sommeren.

Ejendomskontoret har intet med CarPark at gøre og derfor vil henvendelser omkring bøder osv. skulle rettes til CarPark.

Container

Containerne på Sdr. Ringvej vil blive fjernet for at skabe plads til flere parkeringspladser. Beboerne på Sdr. Ringvej henvises derfor til Kara eller til Køgevej 106, Bagindgangen til ejendomskontorets bygning.(Containerpladsen)

Opgravning Ringparken

Der vil i juli måned blive lavet opgravningsarbejde i Ringparken Nord. I den forbindelse vil ud/ind kørsel ved børnehaven blive lukket. Det er Roskilde forsyning som skal i gang og de vil selv advisere de berørte beboere når tiden nærmer sig.

Nyt fortov

Arbejdet med at få lagt nyt fortov forsætter. Der vil blive lagt på modsatte side af sidst og ved Ringparken 36 - 42. Samtidig vil der til efteråret blive asfalteret.

Storskrald

Storskrald skal ikke afleveres ved affaldshusene. Det er kun til dagsrenovation. Storskrald skal til Kara eller på containerpladsen ved ejendomskontoret.

Ejendomskontoret
31. maj 2006

 

--- Beboerinfo Nr. 1 slutter her ---

Til sidestart

Hvis du har nyheder fra Ringparken, kan du skrive til webmasterHent Adobe Reader. Den er gratis!

Kundecentret

Boligselskabet

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
  Opdateret d. 9.6.2010