Tilbage til Ringparken Nyt - Se dokumentet i PDF-format - Om dette dokument

   
    Roskilde den 16. juli 2007.
Mca/-
Indbydelse til afdelingsmøde
for beboerne i: Afd. 01-011, Ringparken.
Dato: Søndag den 9. september 2007.
Tid: Kl. 10.00.
Sted: Beboerhuset, Sdr. Ringvej 51 C.
   

Dagsorden for budgetmødet 2007.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Afdelingsbestyrelsens orientering om perioden siden sidste møde.
4. Fremlæggelse af regnskab for år 2006 til orientering.
5. Godkendelse af budget for år 2008, herunder behandling af forslag der har budgetmæssige konsekvenser. Budgetforslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse (senest søndag den 26. august 2007).
6. Behandling af evt. indkomne forslag, der ikke har budgetmæssige konsekvenser. Sådanne forslag skal ligeledes være afdelingsbestyrelsen i hænde 14 dage før mødets afholdelse (senest søndag den 26. august 2007).
7. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen;
valgt på ekstraordinært beboermøde den 28. juni 2007.
8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen;
valgt på ekstraordinært beboermøde den 28. juni 2007.
9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen;
valgt på ekstraordinært beboermøde den 28. juni 2007.
10. Valg af aktivitetsudvalg.
11. Eventuelt

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har alle lejerne i afdelingen og deres ægtefæller eller dermed sidestillede personer.

Hver husstand har 2 stemmer uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er i husstanden.

Regnskab, budget og evt. indkomne forslag fremsendes senere.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Sidestart

Om dette dokument:

Dokumentets tekst er indskannet efter et hustandsomdelt nyhedsbrev og derefter redigeret mht. opsætning på hjemmesiden www.ringparken-roskilde.dk.

Der tages forbehold for evt. fejl og mangler.