Boligselskabet Sjællands logo

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 28/6 07 kl. 19.00.

For afd. Ringparken i beboerhuset

Gå til "Ringparken Nyt" - "Hvem - Hvad - Hvor"

ON/mis
02.07.2007

Formand for Boligselskabet Sjælland - Jan René Petersen bød de fremmødte velkommen til beboer- mødet, der i mangel af afdelingsbestyrelse var indkaldt af organisationsbestyrelsen

 1. Valg af dirigent: Edith Olsen

 2. Valg af referent: Ole Nyholm
  Valg af stemmetællere: Erling, Gert, Joakim, Søren, Margrethe og Lone

 3. Orientering om antenneforhold.

  Søren Grell orienterede om tidligere afdelingsbestyrelses anbefaling, at man beholder nuværende anlæg og bruger pengene til andre nødvendige renoveringer i afdelingen. Det var beboermødets holdning, at man følger denne indstilling, og der vil derfor ikke blive foretaget yderligere.
 4. Valg af formand.
 5. Til formandsposten blev foreslået:

  Harry Blunck, Ringparken 26, st. tv. 58 stemmer (valgt)
  Joakim Reck, Sdr. Ringvej 60, 2., 5 26 stemmer (ikke valgt)

 6. Valg af 6 medlemmer til afdelingsbestyrelsen (3 for 2 år og 3 for l år).

Følgende blev foreslået til afdelingsbestyrelsen:
Pia Hested, Ringparken 32, 3., th.
Susanne Raid, Ringparken 36, l., th.
Charlotte Løvskov, Ringparken 26, 2., tv.
Lone Fenger, Ringparken 20, l., tv.
Joakim Reck, Sdr. Ringvej 60, 2., 5
Erling Christensen, Ringparken 27, l., tv.
Brian Christensen, Sdr. Ringvej
Gurli Nielsen,
Erik Thomsen
68 stemmer (valgt for 2 år)
67 stemmer (valgt for 2 år)
65 stemmer (valgt for 2 år)
61 stemmer (valgt for l år)
48 stemmer (valgt for l år)
46 stemmer (valgt for l år)
36 stemmer (ikke valgt)
20 stemmer (ikke valgt)
4 stemmer (ikke valgt)
Næste gang der bliver valg til bestyrelsen bliver til budgetmødet i 2008.

---

Sidestart

Side 2:

 1. Valg af 5 suppleanter:
Følgende kandidater blev foreslået:
Gert Jensen, Sdr. Ringvej 52, l., 5
Anne Larsen, Ringparken 46, st., th.
Jan Belkov, Sdr. Ringvej 42, st. 2
Jens Molter, Sdr. Ringvej 46, 2., 5
Brian Christensen, Sdr. Ringvej 68, st., 3
Jan Jakobsen,
Lone Serop,
Gurli Nielsen
70 stemmer (l. suppleant)
53 stemmer (2. suppleant)
46 stemmer (3. suppleant)
45 stemmer (4. suppleant)
43 stemmer (5. suppleant)
38 stemmer (ikke valgt)
34 stemmer (ikke valgt)
19 stemmer (ikke valgt)

 1. Eventuelt.

Afdelingens nye formand - Harry Blunck - vil indkalde den nye bestyrelse til konstituerende møde i kommende uge.
Dirigenten takkede for god opbakning til mødet og for god ro og orden.

Sidestart