BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

Roskilde den 11. juni 2007

Indbydelse til ekstraordinært afdelingsmøde

for beboerne i: Afd. 01-011, Ringparken.

Dato:        Torsdag den 28. juni 2007

Tid: Kl. 19.00.

Sted: Ringparkens Beboerhus

I forbindelse med af flertallet af afdelingsbestyrelsen i Ringparken har valgt at

fratræde i utide, indkaldes hermed til ekstraordinært afdelingsmøde under

henvisning til vedtægterne 12, stk. 5.

Dagsorden for ekstraordinært afdelingsmøde.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetæller.

3. Orientering om antenneforhold

4. Valg af formand for 2 år

5. Valg af 6 medlemmer til afdelingsbestyrelsen

3 medlemmer vælges for 2 år og

3 medlemmer vælges for l år

6. Valg af 5 suppleanter.

7. Eventuelt

Med venlig hilsen

Organisationsbestyrelsen